Flow in je bedrijf

Ik help al meer dan 10 jaar (dreigend) overbelaste leidinggevenden en professionals die vastzitten in hun werk of leven.

Ik help ze af van werkstress en van eventuele blokkades en beperkende overtuigingen die in de weg staan.
Ik help ze om levensvaardigheden te ontwikkelen die je nou eenmaal niet op school leert, maar die je hard nodig hebt om in je werk en in je leven optimaal te kunnen presteren.

Dat doe ik door middel van coaching en training, maar óók door middel van een van de beste persoonlijk leiderschapsprogramma’s wereldwijd.
 

En dat kan ook interessant zijn voor jouw organisatie.

 

Herken jij je in een van deze situaties?

 • Het is steeds moeilijker om in deze krappe arbeidsmarkt mensen aan te trekken met de goede kennis, expertise en vooral vaardigheden die nodig zijn voor het werk in je organisatie
 • Als je ze eenmaal hebt gevonden wil je deze specialisten ook graag behouden en een langdurige samenwerkingsrelatie opbouwen. Alleen is het verloop in je organisatie groter dan je lief is.  
 • Je wilt graag dat je medewerkers optimaal functioneren. Dat ze geweldige prestaties leveren, uitstekend samenwerken, ze hun verantwoordelijkheden kennen en pakken, en flexibel meebewegen met wat het werk en de organisatie van ze vraagt. 
 • Je wilt voorkomen dat je medewerkers vastlopen en uitvallen. Daar investeer je in, door vitaliteitsbeleid, een mooi arbeidsvoorwaardenpakket en een fijne leiderschapsstijl. Maar je verzuimcijfers zijn toch nog hoger dan je zou willen zien
 • En als er dan medewerkers ziek worden, wil je graag dat ze zo snel mogelijk herstellen, en niet dat ze maanden thuis zitten wachten op hulp, in verband met de ellenlange wachtlijsten in de zorg. Je wilt dat ze direct geholpen worden, zodat ze zich snel beter voelen en ook weer snel terug op het werk kunnen komen.

Je doet al flink je best om dit te realiseren binnen je organisatie. 

Je hebt waarschijnlijk al een aansprekend wervingsbeleid opgesteld, een goed arbeidsvoorwaardenpakket, een fijne leiderschapsstijl en misschien zelfs al vitaliteitsbeleid ontwikkeld in je organisatie.  

Maar je ziet nog te vaak:

 • Mensen de hakken in het zand zetten bij veranderingen;
 • Nieuwe medewerkers die toch niet goed uit de verf komen en moeite hebben om op niveau te presteren;
 • Een hoger ziekteverzuim dan je lief is;
 • Het werk pieken in belasting, en niet iedereen die daar even goed mee om kan gaan;
 • De samenwerking die soms stagneert of stukken beter kan;
 • Je regelmatig meer tijd kwijt bent dan je zou willen, om je team up to speed en slagvaardig te krijgen.  

Daar wil je graag verandering in zien. En dat kan!

 

Ik wil hier graag meer over weten. 

Ja, plan een presentatie!

Stuur me een bericht - Marijke Hoekstra Training en Coaching

Het prestatie model

Dit model brengt in beeld welke factoren invloed hebben op de prestaties van medewerkers. Het beantwoordt de vraag over waardoor de ene medewerker floreert en opbloeit, maar de ander juist vastloopt of zelfs burn-out raakt.
 

Werkstress-model Marijke Hoekstra training&coaching


Als eerste de werklast

De werklast wordt bepaald door de werkbelastingfactoren. Die staan met elkaar op een balancerende balk. Zijn deze met elkaar in evenwicht, dan kan iemand in principe optimaal functioneren.  Maar is er disbalans, dan ontstaan er stress-signalen (A). Houdt deze disbalans aan, dan leidt dat uiteindelijk tot werkstress, langdurige uitval en ziekte, zoals bijvoorbeeld burn-out.  

De werkbelastingsfactoren zijn:

1. De eisen die de werkgever stelt aan het werk.
Denk hierbij aan de hoeveelheid taken, de kwaliteitseisen, maar ook de tijd waarbinnen het werk moet worden uitgevoerd. 

2. De beleving van die eisen door de werknemer
Hoe ervaart de werknemer deze taken? Dit gaat over in welke mate hij of zij in staat is om deze taken uit te voeren. Maar ook over de mate van autonomie en regelruimte om de taken uit te voeren naar eigen inzicht en goedkeuring. 

3. De werkcontext
De context waarbinnen het werk wordt gedaan wordt bepaald door de organisatiecultuur, de stijl van leidinggeven en door de mate van duidelijkheid over rol en verantwoordelijkheden. Ook veranderende omstandigheden zoals reorganisaties, taakveranderingen en beleidswijzigingen beïnvloeden de werkcontext stevig. 

De draagkracht

Onder de evenwichtsbalk bevinden zich de elementen die de draagkracht van een medewerker beïnvloeden; dat wat de medewerker aan kan: dit zijn de individuele factoren en de helpende factoren

De factoren die de draagkracht bepalen zijn: 

4. De individuele factoren
Deze factoren worden gevormd door de mate waarin de werknemer voldoende persoonlijke regelmogelijkheden heeft om te kunnen voldoen aan de taakeisen én de mate waarin hij of zij deze regelmogelijkheden ook daadwerkelijk weet in te zetten. 

Dat gaat niet alleen over competenties, maar vooral ook of een medewerker over de lichamelijke en mentale belastbaarheid kan beschikken die nodig is voor het werk. Hier vallen ook andere mogelijke stressoren onder in het persoonlijke privéleven van een medewerker. Denk bijvoorbeeld aan schulden, scheiding, de mate waarin iemand in privé tijd het werk kan loslaten en kan ontspannen, hoe hoog iemand de lat legt voor zichzelf, hoe beperkende overtuigingen en patronen iemand in de weg kunnen zitten, etc. 

5. De helpende factoren
Denk bij deze factoren aan de mate waarin er sociale steun aanwezig is van de leidinggevende en collega’s, maar denk ook aan de af- of aanwezigheid van leer- en ontwikkelmogelijkheden, en of er voldoende herstelmogelijkheid van het werk aanwezig is. Ook de materiele en immateriële waardering spelen hier een belangrijke rol.

 
Deze factoren geven óf extra ballast, waardoor de werklast (verder) uit balans kan raken, óf ze geven juist een boost aan de draagkracht van een medewerker, waardoor een eventueel te zware werklast juist kan worden opgevangen of zelfs kan worden gecompenseerd. 

Veel werkgevers doen hun best om de factoren die de werklast beïnvloeden zo goed mogelijk te regelen. Maar je hebt als werkgever niet alles in de hand. De individuele factoren liggen vooral buiten je invloed. Maar die beïnvloeden wel rechtstreeks wat de werknemer aan kan.

Flow in je team: als mensen in de eerste plaats zichzelf kunnen leiden

Mensen presteren het beste als ze zich in flow bevinden.
En flow ontstaat, als mensen in de eerste plaats zichzelf weten te leiden.

 • Als ze levensvaardigheden hebben.
 • Als ze weten hoe ze concentratie en focus kunnen creëren daar waar het nodig is.
 • Als ze weten hoe ze prioriteiten kunnen stellen.
 • Als mensen weten om te gaan met tegenslagen en weerstand die nou eenmaal ook bij het werk en het leven horen.
 • Als ze mentaal en emotioneel weerbaar zijn. En zelf aan het roer gaan staan van hun werk en leven.

 
Dat leer je gek genoeg niet op school.
Maar het zijn wel essentiële vaardigheden die je nodig hebt om optimaal te kunnen functioneren. 

Je leert het dan niet op school, maar je kan het wél in jouw organisatie leren!

Niet met zomaar een programma, maar met een van de beste persoonlijk leiderschapsprogramma’s in de wereld.
  

Ik wil hier graag meer over weten. 

Ja, plan een presentatie!

Stuur me een bericht - Marijke Hoekstra Training en Coaching

De kracht van dit persoonlijk leiderschapsprogramma van wereldklasse

Dit persoonlijk leiderschapsprogramma is ontwikkeld door een van ‘s werelds beste motivatie en inspiratie sprekers, Peter Sage.

Het programma is gebaseerd op de meest recente stand van zaken in wetenschappelijk onderzoek wereldwijd op gebied van menselijk gedrag en de neurowetenschap, en koppelt deze kennis aan praktisch toepasbare oefeningen waarmee je de vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn om niet alleen intellectueel te snappen hoe het werkt, maar ook te ervaren wat dat betekent voor je in de praktijk.

Dit unieke programma leert je niet alleen hoe je je eigen potentieel helemaal kunt omarmen en benutten, maar helpt je balans in je leven te brengen en een stevig fundament te bouwen die je richting geeft in waarom je doet wat je doet, waar je wilt zijn, wie je wilt zijn en hoe je daar kan komen.

 

De voordelen op een rijtje: 

Dit leiderschapsprogramma:

 • Kent een doorlopende instroom, dus er zijn geen wachttijden;
 • Biedt 6 maanden van persoonlijke transformatie en groei;
 • Is naast het werk te volgen;
 • Bevat 13 modules die je alles leren wat je nooit op school leerde, zowel in theorie als in praktische toepassing in je werk en leven;
 • Heeft een 200 pagina tellend werkboek met concrete oefeningen om je te helpen met je groeiproces;
 • Heeft gedurende 6 maanden wekelijkse live calls met de trainers en met andere deelnemers uit de groep;
 • Geeft je een buddy, waarmee je je huiswerkopdrachten voorbereidt en doorspreekt, waardoor je uitgedaagd wordt en aangehaakt blijft;
 • Bevat de meest recente kennis en inzichten vanuit de psychologie, vanuit de gedragswetenschappen en de neurowetenschappen, wereldwijd!
 • En de resultaten zijn fenomenaal!
Paraplu transparant

 

Ik wil hier graag meer over weten. 

Ja, plan een presentatie!

Stuur me een bericht - Marijke Hoekstra Training en Coaching

Wat deelnemers zeggen:

"Ik besefte dat er veel meer in mij zat, veel meer dat ik zou kunnen bereiken en bijdragen, zowel aan mezelf als aan anderen, maar ik wist niet hoe ik daar kon komen. Iedereen die dit programma heeft doorlopen, is buitengewoon positief, liefdevol, aanmoedigend en ondersteunend. EMF blijft ook nu nog mijn leven structureel beïnvloeden, wat blijvend effect heeft op mij, maar ook op de mensen om me heen.  Lees meer

David McEwen

"Ik leefde mijn leven altijd binnen zo'n veilige bubbel dat ik eigenlijk niet voluit leefde en mijn eigen richting en wensen niet eens nastreefde. Tijdens dit programma gebeurde er iets met me waardoor ik van binnenuit veranderde, zelfverzekerd werd, en echt blij met wie ik ben.

Ik voelde me nooit goed genoeg tenzij ik bleef presteren. EMF liet me in de spiegel kijken en beseffen dat ik goed genoeg ben zoals ik ben, waar ik ook ben."  Lees meer

Alicia Aquirre

"Allereerst: mijn leven voelde als een achtbaan (en ik háát achtbanen). Ik snakte naar innerlijke rust en het vermogen om kalm te kunnen blijven, ongeacht wat er in mijn leven of in de wereld gebeurde.

EMF is geen magisch tovermiddel; het vergt innerlijk werk en commitment. Maar als je dat doet? Die tools en de support die je krijgt zijn onbetaalbaar. Het betekent hard werken, maar ook dat je levenslang zult blijven groeien. Met EMF heb je alles wat je nodig hebt om je dromen waar te maken."  Lees meer

Gale Lennard

“EMF legde me in bijna één zin uit wat andere trainers op gebied van persoonlijke ontwikkeling al 11 jaar probeerden te verkondigen. Eindelijk vond ik mijn koers in mijn leven terug, samen met alle mogelijkheden die ik maar wil. Ik gebruikte mijn vroegere 'slachtoffermodus' als basis om de trotse man te worden die ik nu ben."  Lees meer

Ron Folkertsma

 

Ik wil hier graag meer over weten. 

Ja, plan een presentatie!

Stuur me een bericht - Marijke Hoekstra Training en Coaching

Dit programma is niet voor iedere organisatie geschikt. 

Het is bedoeld voor organisaties die:

 • Medewerkers hebben die op hoog niveau presteren, waarbij het werk:
  • Een hoge mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, en flexibiliteit vraagt;
  • In werkdruk flink kan pieken;
  • Specifieke kennis en vaardigheden vraagt en innovatie een vast onderdeel is van het werk.
 • Hun medewerkers zien als hun belangrijkste menselijke bedrijfskapitaal en er veel belang aan hechten om het beste uit hun mensen te halen;
 • Die er alles aan doen om de juiste medewerkers binnen te halen en deze medewerkers graag duurzaam willen blijven verbinden aan hun organisatie
 • Die willen dat medewerkers blijvend groeien en ontwikkelen, zodat ze hun talenten en vaardigheden vanuit hun beste authentieke zelf kunnen inzetten voor het bedrijf;
 • Die een actief vitaliteitsbeleid (willen) voeren die verder gaat dan fruit bij de koffieautomaat en een jaarlijkse gezondheidscheck. Die snappen dat vitaliteit niet iets is waar je over praat, maar wat je vooral doét!
 • Die willen voorkomen dat mensen ziek thuis komen te zitten door overbelasting, maar als mensen eenmaal ziek thuis zitten, niet willen wachten met het bieden van hulp totdat de wachtlijsten in de zorg zijn opgelost.

Kortom, dit is voor jouw organisatie als je heel goed beseft dat jouw kennisintensieve of specifieke werk alleen gedaan kan worden door echt goede medewerkers, en je die medewerkers dan ook op hun best wilt zien, zodat zij samen met jouw bedrijf optimaal kunnen presteren, werken en leven.

 

Voor wie het niet is:

Dit programma is NIET geschikt voor jouw organisatie als je gelooft dat continue ontwikkeling en groei niet nodig zijn om je organisatie gezond en sterk te houden, als je denkt dat alleen niet functionerende medewerkers persoonlijke groei nodig hebben, als je vitaliteit vooral een zaak van je werknemer zelf vindt, of als je niet wilt investeren in je werknemers.

In dat geval heb je meer nodig dan wat alleen een persoonlijk leiderschapsprogramma je kan bieden.

Maar wil jij een van de beste persoonlijk leiderschapsprogramma’s wereldwijd, beschikbaar maken voor medewerkers in jouw organisatie?

Word je enthousiast van:   

 • Meer mensen kunnen interesseren voor jouw organisatie, door een geweldig persoonlijk groeitraject te kunnen aanbieden?
 • Meer mensen in je organisatie die zelf leiderschap tonen en verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen?
 • Minder zieke mensen, minder uitval en een drastisch lager ziekteverzuim?
 • Minder tekorten aan personeel?
 • Geen zorg-wachtlijsten hoeven uitzitten voordat je medewerker geholpen wordt? Instroom kan op korte termijn gedurende het hele jaar;
 • Geen verkeerde hulpverleners, waardoor je medewerkers opnieuw op een wachtlijst moeten?
 • Hulp die echt helpt? Duurzaam!
 • Dat je geen interne academie hoeft op te zetten? Alles is professioneel opgezet en ingericht. Vanaf de intake wordt je medewerker begeleidt tot en met de afronding na 6 maanden. Je medewerker bouwt niet alleen vaardigheden voor het leven, maar ook connecties voor het leven.
 • Een uitmuntend persoonlijk leiderschapsprogramma van een half jaar? Wat zowel tijdens als naast je werk te volgen is.
 • 13 modules die diep ingaan op elk aspect wat je nodig hebt om je eigen werk en je eigen leven zo te kunnen vormen dat je zult excelleren?
 • De meest recente wetenschappelijk onderbouwde methodieken wereldwijd op het vlak van persoonlijke effectiviteit, neurowetenschap en de psychologie van menselijk gedrag?
 • Bewezen effectief en met inzet van een persoonlijke buddy voor iedere deelnemer, zodat je verantwoordelijk wordt gehouden en aangehaakt blijft?
 • Wekelijkse coaching-calls met de trainers?
 • Een 240 pagina’s tellend werkboek met zinvolle oefeningen die je direct kunt implementeren in de praktijk?
 • Medewerkers met de vaardigheid om zichzelf te leiden, en daarmee jouw organisatie laten excelleren?

Plan dan een afspraak in voor een presentatie. Ik vertel je graag vrijblijvend alles over dit programma en over de mogelijkheden voor jouw organisatie.

 

Ik wil hier graag meer over weten. 

Ja, plan een presentatie!

Stuur me een bericht - Marijke Hoekstra Training en Coaching

Wie is Peter Sage?

Peter Sage is een autoriteit op gebied van effectieve persoonlijke transformatie, een van ’s werelds top motiverende en inspirerende sprekers en een wereldwijd veel gevraagd mentor en coach. Peter is gekwalificeerd trainer voor Robbins Research International en werkte ruim 15 jaar samen met Tony Robbins.

Peter beschikt over het aangeboren talent om menselijk gedrag op diep niveau te begrijpen, waardoor hij onbewust beperkende gedagspatronen weet te identificeren en om te buigen, wat leidt tot blijvende verandering.

Peter heeft het Elite Mentorship Forum (EMF) ontwikkeld om zijn kennis wereldwijd te kunnen delen en zo diepgaande persoonlijke groei voor heel veel mensen mogelijk te maken. Dit programma wordt beschouwd als een van de beste, meest moderne, betaalbare, authentieke en effectieve programma's voor persoonlijke transformatie die ooit is gemaakt.

Peter Sage - Elite Mentorship Forum 

Peter is een 6x terugkerende TEDX spreker. Hij heeft meerdere #1 bestsellers geschreven en heeft als een van de weinigen in de wereld de Brand Laureate Award for Extraordinary Individuals gewonnen vanwege zijn unieke kijk op de wereld. - Eerdere winnaars zijn o.a. Nelson Mandela, Steve Jobs en Cristiano Ronaldo.
 

 
"Ik leefde mijn leven altijd binnen zo'n veilige bubbel dat ik eigenlijk niet voluit leefde en mijn eigen richting en wensen niet eens nastreefde. Tijdens dit programma gebeurde er iets met me waardoor ik van binnenuit veranderde, zelfverzekerd werd, en echt blij met wie ik ben.

Ik voelde me nooit goed genoeg tenzij ik bleef presteren. EMF liet me in de spiegel kijken en beseffen dat ik goed genoeg ben zoals ik ben, waar ik ook ben."

Mijn verhaal was een aaneenschakeling van stress, jongleren met de eisen van het snelle leven: carrière, gezin, en een huishouden dat op rolletjes moest lopen. Ik was wel dankbaar voor wat ik had, maar ik voelde gewoon dat er meer moest zijn.

Na een succesvolle carrière vond ik dat het tijd was om een kind te krijgen, iets wat ik altijd al wilde. Dat was een behoorlijk pittige periode. Twee miskramen hakte er flink in.

Tijdens de eerste miskraam belandde ik in het ziekenhuis en het scheelde niet veel of ik was er niet meer geweest. Ik weet nog dat ik in het ziekenhuis lag te bidden terwijl ze me naar de operatiekamer reden. Terwijl ik bad, gaf ik me over aan God en zei: "Uw wil geschiede. Wat je ook het beste voor me vindt, leven of dood, ik vertrouw op je, maar laat me alsjeblieft leven. Er is nog zoveel dat ik kan doen in dit leven."

Ik voelde ineens heel sterk dat ik mijn leven altijd zo veilig had geleefd dat ik eigenlijk niet voluit leefde en geen echt doel had. Ik kreeg een tweede kans om te leven, en daar ben ik eeuwig dankbaar voor.

Na veel gedoe werd ik uiteindelijk zwanger en kreeg ik een zoon. Achteraf gezien gebeurde dat vooral omdat ik begon los te laten en erop vertrouwde dat het goed zou komen.

Na de geboorte van mijn zoon ging ik de volgende drie jaar min of meer op dezelfde voet door, maar nu met een hele riedel nieuwe verantwoordelijkheden als moeder. Het was een geweldige tijd, maar ook behoorlijk slopend op fysiek, emotioneel, en mentaal vlak.

Ik merkte dat ik zoveel van mezelf gaf aan mijn zoon, mijn man, mijn carrière, en tegelijkertijd probeerde om een georganiseerd huishouden te runnen. Nou, dat "proberen" was eigenlijk een grote grap, want dat lukte voor geen meter! Het was stressvol om maar te blijven geven en geven, zonder rust en met het gevoel dat ik op alle fronten tekortschoot.

Ik wist dat er meer moest zijn in het leven en voelde gewoon dat er iets essentieels ontbrak. Ik was te druk bezig met druk zijn en kon niet de kwaliteitstijd met mijn familie doorbrengen die ik eigenlijk wilde. Ook had ik weer het gevoel dat ik niet voluit leefde in mijn tweede kans op het leven.

En toen kwam EMF op mijn pad.
Tijdens dit programma voelde ik hoe ik veranderde op een manier die me zelfverzekerder maakte en tevreden en blij met wie ik ben.

Het hielp dat ik in een groep van gelijkgestemde mensen terecht kwam, die allemaal op zoek waren naar groei, zelfontwikkeling en zingeving.

Tijdens EMF begon ik mijn overtuigingen over van alles te onderzoeken en begon ik me af te vragen waar ze vandaan kwamen. Ik besefte dat ik op de automatische piloot draaide en dat het helemaal niet strookte met wat ik echt wilde in het leven. Dat was de sleutel: ik werd me bewust van mijn geprogrammeerde gedrag en waar het me naartoe bracht.

Ik ben opgegroeid met het idee dat de wereld competitief is en dat je keihard moet werken om succesvol te zijn en een goed leven te hebben. Ik klom steeds hoger op de ladder van vermeende perfectie, liet nooit merken dat ik faalde, verborg het als ik een misstap beging, en gaf altijd iets of iemand anders de schuld van mijn strubbelingen. Ik voelde me niet goed genoeg tenzij ik steeds meer bereikte.

EMF dwong me om echt in de spiegel te kijken en te beseffen dat ik goed genoeg ben zoals ik ben, waar ik ook ben. Als er iets ogenschijnlijk negatiefs in mijn leven gebeurde of gebeurt, dan gebeurt het niet tegen mij; het gebeurt VOOR mij om me te helpen op mijn pad van groei en kunnen bijdragen.

EMF leerde me hoe belangrijk zelfliefde en zelfzorg zijn. Ik moet eerst voor mezelf zorgen. Ik kan pas een echte bijdrage en echte liefde geven als ik eerst mijn eigen kopje heb gevuld, zodat ik kan geven vanuit overflow. Mijn excuus om niet voor mezelf te zorgen was dat ik dacht dat ik geen tijd had. Maar het was niet de tijd die het probleem was, het was mijn relatie met tijd.

Ik begon mijn prioriteiten en waarden onder de loep te nemen en maakte keuzes die mijn leven makkelijker maakten. Ik ging door met het verwerken van mijn emotionele reacties op gebeurtenissen in mijn leven. Dat bracht me meer energie en minder weerstand in het leven. Ik ervaar meer interne rust en ben me zoveel meer bewust geworden. Ik ben nu in staat de de beste versie van mezelf te zijn.

Ik heb mijn richting gevonden. EMF heeft een compleet nieuwe wereld voor me geopend die me heeft geleid naar innerlijke rust, veel meer flow en een gevoel van enorme overvloed. Nu kan ik het leven kiezen waar ik altijd van heb gedroomd. Het gemak dat ik nu in mijn leven ervaar gun ik ook anderen die kampen met een overweldigend en stressvol leven.


– Alicia Aquirre
VS, EMF doorlopen in 2022
 


"Ik besefte dat er veel meer in mij zat, veel meer dat ik zou kunnen bereiken en bijdragen, zowel aan mezelf als aan anderen, maar ik wist niet hoe ik daar kon komen. Iedereen die dit programma heeft doorlopen, is buitengewoon positief, liefdevol, aanmoedigend en ondersteunend. EMF blijft ook nu nog mijn leven structureel beïnvloeden, wat blijvend effect heeft op mij, maar ook op de mensen om me heen.

Ik nam deel aan EMF omdat ik op zoek was naar echt blijvende transformatie. Ik had al flink aan mezelf gewerkt, maar ik leefde nog steeds niet op het niveau dat ik wilde. Dat frustreerde me, ik had het gevoel dat er zoveel meer binnen handbereik lag. Ik wist dat ik meer kon bereiken en meer kon bijdragen, maar ik wist niet hoé.

EMF kwam op het juiste moment, En het overtrof mijn verwachtingen.

Mijn relatie is sterker geworden, terwijl ik mijn EMF-proces doorliep leek mijn partner ook te groeien, bijna alsof het vanzelf ging.

Mijn bedrijf groeide exponentieel. Voor EMF was ik voorzichtig met geld, maar daarna explodeerde mijn gevoel van overvloed en alles is mogelijk. Ik reis meer, woon in prachtige omgevingen en heb geen zorgen meer over mijn financiën.

EMF hielp me mijn richting te veranderen.

Ondanks de groei van mijn oude bedrijf, paste het niet meer bij wie ik wilde zijn. Met alles wat ik heb geleerd in EMF kon ik de stap zetten om dat bedrijf los te laten en me te gaan focussen op wat echt bij mij paste. Ik ben dol op mijn nieuwe bedrijf en als gevolg daarvan draait mijn bedrijf ook stukken beter.

EMF heeft elk aspect van mijn leven verbeterd. En de groep mensen die ook EMF doorloopt bestaat uit geweldige mensen en zijn zelfs goede vrienden geworden."


– David McEwen
Thailand, EMF doorlopen in 2019 en 2022
 

 
"Allereerst: mijn leven voelde als een achtbaan (en ik háát achtbanen). Ik snakte naar innerlijke rust en het vermogen om kalm te kunnen blijven, ongeacht wat er in mijn leven of in de wereld gebeurde.

EMF is geen magisch tovermiddel; het vergt innerlijk werk en commitment.  Maar als je dat doet? Die tools en de support die je krijgt zijn onbetaalbaar. Het betekent hard werken, maar ook dat je levenslang zult blijven groeien. Met EMF heb je alles wat je nodig hebt om je dromen waar te maken."

In die tijd liep ik tegen een paar uitdagingen aan:

Eerst dus dat gevoel alsof mijn leven een achtbaan was (en serieus, ik heb een hekel aan achtbanen). Ik verlangde intens naar innerlijke rust en de vaardigheid om kalm te blijven, ongeacht wat er gebeurde.

Ik zat vast in een soort van me goed voelen wat volledig afhankelijk was van de omstandigheden van dat moment: ik voelde me alleen oké als alles voldeed aan mijn verwachtingen.

Maar ja, we zaten midden in een pandemie, mijn huisdieren waren ziek, mijn auto-immuun gedoe speelde op, ik voelde me vastzitten zonder richting of doel, en ik had geen idee wat ik wilde in mijn volgende levensfase. De omstandigheden waren verre van perfect, en ik had het zwaar.

EMF heeft me geholpen met al die issues, plus een paar waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Ik heb letterlijk decennia besteed aan het uitproberen van allerlei persoonlijke groei-programma's, op zoek naar dat ene geheime recept voor geluk/rust/succes/vul zelf maar in. Ik wist wel dat de antwoorden ergens in mijzelf zaten, maar die echte mentale en emotionele klik kreeg ik pas met EMF.

EMF loste veel van mijn problemen op, maar twee dingen veranderden echt alles voor me.

Ten eerste, ik overwon mijn bijna ziekelijke behoefte aan veiligheid en zekerheid. Ik wilde alles onder controle houden zodat ik me maar veilig voelde. Grote dromen durfde ik niet eens te hebben, want daarvoor moest ik uit mijn comfortzone stappen, risico's nemen, en wie weet wat voor enge dingen er konden gebeuren. Dat is echt geen manier om een zinvol, bevredigend leven te leiden!

Het tweede ding was dat ik niet eens wist hoe ik wilde dat mijn leven eruitzag. Je kunt geen doelen bereiken als je niet eens weet wat die doelen zijn, toch? EMF legde voor mij de basis waarmee ik helderheid kreeg over de richting die ik op wilde, vanuit echtheid en een groot bewustzijn. Ik kon uitvogelen wat ik wilde vanuit vertrouwen en liefde, zonder de behoefte aan acceptatie of me druk te maken over wat anderen van me verwachtten. Dat is pas vrijheid!

EMF hielp me inzien hoe belangrijk het is om zekerheid los te laten, en ik kreeg helderheid over mijn volgende levensfase. Ik heb nu grootse dromen, en ook al is iets nieuws proberen soms eng, ik heb een groep gelijkgestemden die me bij elke stap steunt. Die groep is echt alles!

EMF is geen tovermiddel; het vergt innerlijk werk en toewijding. Maar die tools en support die je krijgt, zijn echt onbetaalbaar. Het zorgt voor levenslange groei, maar met EMF heb je alles wat je nodig hebt om je dromen waar te maken. 
Ik zou kunnen doorgaan over wat ik allemaal heb geleerd van EMF, maar kort gezegd: Het was elke cent meer dan waard.
 

– Gale Lennard
Florida, VS, EMF doorlopen in 2022
 


“EMF legde me in bijna één zin uit wat andere trainers op gebied van persoonlijke ontwikkeling al 11 jaar probeerden te verkondigen. Eindelijk vond ik mijn koers in mijn leven terug, samen met alle mogelijkheden die ik maar wil. Ik gebruikte mijn vroegere 'slachtoffermodus' als basis om de trotse man te worden die ik nu ben."

Op mijn veertiende werd ik gediagnosticeerd met de ziekte van Crohn. Na jaren van heel veel buikpijnklachten begon de behandeling. Ondertussen had die ziekte zich behoorlijk agressief verspreid door mijn hele spijsvertering, van begin tot eind. Ik bespaar je hier de details van mijn 'jonge jaren', laten we zeggen dat ik op weg was naar een rampscenario.

Toen ik een jaar of 36 was en bijna al mijn darmen kwijt was, bleef er nog maar 1,5 meter over. Mijn specialist vertelde me dat ik waarschijnlijk de 40 niet zou halen. En hier wordt mijn verhaal interessant. Op zoek naar een alternatieve genezing voor Crohn, struikelde ik over een Nederlands intuïtief centrum voor persoonlijke ontwikkeling dat me uit mijn ellende hielp. Binnen een paar maanden beheerste ik mijn 'spirituele gereedschap set', stopte ik met alle medicatie en ben ik nooit meer ziek geweest! (En liet ik mijn maag-darm specialist en professor met open mond achter).

Aangemoedigd door mijn enorme overwinning, besloot ik alle mogelijkheden in deze richting te onderzoeken. Ik ontwikkelde me in de jaren daarna tot intuïtief trainer en coach, maar kwam uiteindelijk muurvast te zitten, zonder enig idee van de richting waar ik heen wilde. Maar ja, waarom zou het ook?  Sinds ik mijn Crohn op miraculeuze wijze had weten te overwinnen, kon me niks meer gebeuren, toch?

Vorig jaar besloten mijn vrouw en ik om ons Nederlandse renovatiebedrijf stop te zetten, ons huis in Nederland te verkopen, een caravan te kopen en naar Slovenië te verhuizen. We wilden ergens in die krachtige natuur een plek opzetten waar we anderen konden uitnodigen die wat begeleiding in het leven nodig hebben, oftewel coaching! Geen plan, gewoon een 'onderbuikgevoel' dat er wel een plan zou opduiken als we er eenmaal waren.

Na een maand of zo van 'het goede leven' in Slovenië genoten te hebben vertelde mijn vrouw dat ze zich had ingeschreven voor EMF, ontwikkeld door een of andere Peter Sage.  Volgens haar was dit precies wat we zochten om onze toekomst hier in ons nieuwe land op te bouwen. Direct dook ik stiekem het internet op om te zien of ik kon bewijzen dat die Peter een oplichter of erger was! Laten we eerlijk zijn; er staat een hoop onzin over Persoonlijke Ontwikkeling op internet. Na twee dagen 'onderzoek' gaf ik op. Er was niks raars te vinden.

Ik 'jatte' de inloggegevens van mijn vrouw en nam stiekem een kijkje om het zelf te checken. Vier dagen later zat ik onder een boom, met haar laptop erbij, te luisteren naar wat content en een of andere Straight Talk die insloeg als een bom. Die Peter legde me in bijna één zin uit wat andere trainers op gebied van persoonlijke ontwikkeling me al 11 jaar probeerden te vertellen. Je snapt het; ik zette mijn sceptische houding opzij, en schreef me in.

Vanaf dat moment veranderde mijn leven van passief mijn situatie te accepteren en voor me uit staren, naar het ontdekken van de Beste Speeltuin Ooit vol mogelijkheden, zelfs voor iemand zoals ik die zich vaak onbegrepen voelde! Ik ging ervoor en maakte van dit programma mijn nummer 1 prioriteit.

Als resultaat veranderde alles vanaf dat moment. Mensen kwamen naar ons toe en raakten met ons in mooie gesprekken. We kregen gratis drankjes en flessen wijn aangeboden in restaurants bij meerdere gelegenheden. En plotseling kregen we een prachtig appartement aangeboden om ons te helpen 'overleven in de Sloveense winter'. Het leek wel alsof bijna elke dag onverwachte mooie dingen op onverwachte manieren opdoken. Bijna niet te geloven!

Nu zou ik hier kunnen opscheppen over hoe geweldig dit programma in elkaar zit. Peter heeft 30 jaar praktische info, wetenschappelijk onderzoek en ervaring uit de persoonlijke ontwikkelingsindustrie gebruikt om EMF te vormen tot een serieus en blijvend levens-veranderend programma. Dat je daarbij onderdeel wordt van een te gekke peer-groep voor het leven, of dat je samenwerkt met een buddy om elkaar op het goede spoor te houden - dat mag je zelf ontdekken! (Geen spoilers hier!)

Kortom, dit was de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ik vond een geweldige nieuwe richting in mijn leven waarvan ik dacht dat die buiten bereik lag, vanwege wat er in mijn jongere jaren was gebeurd. Ik hervond mijn doel, een nieuw perspectief met alle mogelijkheden die ik maar wil.

Ik gebruikte mijn vroegere 'slachtoffermodus' als basis om de trotse vent te worden die ik nu ben. Ik rook niet meer, en mijn Engelse woordenschat is opgekrikt. Ik heb een te gekke nieuwe peer-groep voor het leven, en last but not least, ik heb nog steeds dezelfde blije en mooie vrouw.
 

– Ron Folkertsma
Nederland, en momenteel woonachtig in Slovenië
EMF gedaan in 2022